پنج شنبه، 4 مرداد 1403

دهمین دوره مسابقات هفتگی24 تیرماه

دهمین دوره مسابقه هفتگی هیات شطرنج شهریار

24 تیرماه 1400

 

 

مقام اول:مرتضی عابدینی

مقام دوم:محمدجواد غفوری

مقام سوم:محمد ایزدی

 

پیشکسوت برتر:دوود

برتر بانوان:صبا سوادچی

 

 

کمیته برگزاری مسابقات هفتگی هیات شطرنج شهریارمسابقا ریتد سریع هیات شطرنج شهریار17تیرماه1401

مسابقه ریتد سریع هیات شطرنج شهریار

17 تیرماه 1401

 

 

مقام اول:محمدمهدی چواری

مقام دوم:محمد ایزدی

مقام سوم:محمدجواد غفوری

مقام چهارم:حسین مهران

 

پیشکسوت برتر:فرج الله کشاورز

برتر بانوان: شادی حمیدی

 

برتر زیر 14 سال:ارین قدوسی

برتر زیر 12 سال:ارمیتا تقوی

برتر زیر 10 سال:علی شرکایی

برتز زیر 8 سال: محمدعلی کلیوند«نفر پنجم جدول»

 

 

 

کمیته برگزاری مسابقات هیات شطرنج شهریارمسابقات استاندارد8الی13 هیات شطرنج شهریار

مسابقات استاندراد 8الی13 تیرماه

هیات شطرنج شهریار

 

 

تعداد 65نفر شامل 34 بازیکن با درجه بین المللی و31 نفر بازیکن بدون درجه بین المللی

در 7 دور سوییسی رقابت نموده

نفرات برتر به شرح زیر میباشند:

مقام اول:امیرمحمد علیزاده

مقام دوم: امیرحسین رحمت پیشه

مقام سوم: صدرا مهدی زاده

مقام چهارم: مجید خانی

 

پیشکسوت برتر: غلام حضرت نورمحمدی

برتربانوان: نویسا گودرزی

 

برتر زیر16 سال:امیر غیوری فر

برتر زیر 14 سال: نیکان بیات

برتر زیر 12 سال:امیرحسین نادریان

برتر زیر 10 سال:علی شرکایی

 

برتر بدون ریتینگ: تینا یرپاسی

برتر با درجه بین المللی 1300تا1499:علی زارع

برتر با درجه بین المللی کمتر از 1299: محمود شیخ علیزاده

 

درمراسم اختتامیه به دونفر از افراد حاضر در سالن نیزبه قید قرعه هدیه ای نقدی اعطا شد:

امیر حسین علیزاده

نیما ادیبان

 

مسئول برگزاری مسابقه: حسین تقوی

سرداور مسابقه: نوید گودرزی

داوران مسابقه: احسان جمالی..سوگند فراهانی

 مسابه هفتگی هیات شطرنج شهریار 1401/4/4

نهمین دوره مسابقات هفتگی هیات شطرنج شهریار

3 تیر1401

 

 

نفر اول آقای: محمد ایزدی
نفر دوم آقای :حسین مهران
نفر سوم آقای: غلام حضرت نور محمد
برتر پیشکسوت: آقای افراسیاب ابیضی
برتر بانوان: شادی حمیدی

 

 

کمیته برگزاری مسابقات هفتگی هیات شطرنج شهریارمسابقه هفتگی هیات شطرنج شهریار 1401/3/27

مسابقه ریتد سریع هیات شطرنج شهریار

27 خرداد 1401

 

 

 

مقام اول: محمد جواد غفوری
مقام دوم: محمود اسکندری
مقام سوم: محمد ایزدی
مقام چهارم: حسین مهران
پیشکسوت برتر: علیرضا فریدونی جمال زاده
برتر بانوان: نویسا گودرزی
برتر زیر ۱۶ سال: امیر غیوری فر
برتر زیر ۱۴سال: صبا سوداچی
برتر زیر ۱۲سال: امیرحسین علیزاده
برتر زیر ۱۰ سال: ایلیا انفرادی
برتر بدون ریتینگ: علی مراد حسینی
برتر با درجه بین المللی ۱۳۰۰ تا ۱۴۹۹: غلامرضا سلیمانی نژاد
برتر با درجه بین المللی کمتر از ۱۲۹۹:امیررضا مساجدی

 

 

کمیته برگزاری مسابقات هیات شطرنج شهریارمسابقه ریتد سریع هیات شطرنج شهریار 1401/3/20

مسابقه ریتد سریع هیات شطرنج شهریار

20 خرداد 1401

 

 

مقام اول: محمد ایزدی
مقام دوم: حسین مهران
مقام سوم: محمد مهدی چواری
مقام چهار:م امیر محمد علیزاده
پیشکسوت برتر: علیرضا فریدونی جمال زاده
برتر بانوان: تارا یعقوبی
برتر زیر ۱۶ سال: علیرضا زینالی
برتر زیر ۱۴سال: آرش جعفری قورتانی
برتر زیر ۱۲سال: امیرحسین علیزاده
برتر زیر ۱۰ سال: علی شرکایی
برتر بدون ریتینگ: محمود حسن زاده
برتر با درجه بین المللی ۱۳۰۰ تا ۱۴۹۹: محمد باجلان
برتر با درجه بین المللی کمتر از ۱۲۹۹ :حسین حیدری

 

 

 

 

کمیته برگزاری مسابقات هفتگی هیات شطرنج شهریارمسابقه هفتگی هیات شطرنج شهریار 1401/3/13

هفتمین دوره مسابقات هفتگی هیات شطرنج شهریار

13 خرداد 1401

 

 

نفر اول: آقای محمد ایزدی
نفر دوم: آقای حسین مهران
نفر سوم: آقای داوود چناری
پیشکسوت برتر: آقای افراسیاب ابیضی
نفر برتر زیر ۱۴ سال: آقای هومان سلطانی

 

 

کمیته برگزاری مسابقات هفتگی هیات شطرنج شهریارمسابقه هفتگی هیات شطرنج شهریار 1401/3/6

هفتمین دوره مسابقات هفتگی هیات شطرنج شهریار

6 خرداد 1401

 

 

فر اول: فرج اله کشاورز
نفر دوم: محمد ایزدی
نفر سوم: داوود چناری
پیشکسوت برتر آقای محمد علی مدافعی
زیر ۱۴ سال: آقای آرشام فاطمی

 

کمیته برگزاری مسابقات هفتگی هیات شطرنج شهریارمسابقه هفتگی هیات شطرنج شهریار 1401/2/30

ششمین دوره مسابقات هفتگی هیات شطرنج شهریار

30 اردیبهشت 1401

 

نفر اول: افشین محمدپور
نفر دوم: مرتضی عابدینی
نفر سوم: محمد ایزدی
برتر پیشکسوت آقای افراسیاب ابیضی
برتر زیر ۱۴ سال: خانم مانترا کاظمی

 

 

کمیته برگزاری مسابقات هفتگی هیات شطرنج شهریارمسابقه هفتگی هیات شطرنج شهریار 1401/2/23

پنجمین دوره مسابقات هفتگی هیات شطرنج شهریار

23 اردیبهشت 1401

 

 

 

مقام اول: محمد ایزدی
مقام دوم: حسین تقوی
مقام سوم: سینا قربانی
برتر پیشکسوت: داوود چناری

 

سرداور مسابقه: آقای نوید گودرزی داور درجه یک فدراسیون شطرنج

 

Téléchargeur de vidéos YouTube story saver Telecharger Video Instagram

کمیته برگزاری مسابقات هفتگی هیات شطرنج شهریار