دوشنبه، 2 اردیبهشت 1398

آيين نامه مسابقات هفتگى

مسابقه هفتگی پنجشنبه ٩٧/٠٩/١٥ راس ساعت ۵ عصر در محل هیات شطرنج شهریار برگزار می گردد.
زمان بازی ۱۲ دقیقه به اضافه ۲ ثانیه زمان پاداش به ازای هر حرکت
ورودیه مسابقه ١٠ هزار تومان