سه شنبه، 28 خرداد 1398

لزوم داشتن بيمه ورزشي

⭕️ورزشکاران و مربیان با دقت مطالعه نمایند.
#بیمه_ورزشی

مزایا و ویژگی های بیمه ورزشی:

1-سرانه حق عضویت خدمات درمانی (بیمه ورزشی) برای هر ورزشکار در سال 1398 مبلغ
200/000 ریال است.

2- دارندگان بیمه ورزشی می توانند تا سقف 65/000/000ریال کمک هزینه درمان دریافت نمایند.

3-دارندگان بیمه ورزشی می توانند تا سقف 17/000/000 ریال کمک هزینه خرید وسایل جراحی (پیچ و پلاک) دریافت نمایند.

4- در صورت نقص عضو دائم یا فوت ناشی از حوادث ورزشی تا سقف 120/000/000 ریال غرامت به بیمه شده پرداخت می گردد.

5- ورود ورزشکاران به اماکن ورزشی بدون کارت بیمه ورزشی ممنوع بوده و در صورت بروز حادثه عواقب آن متوجه مربی و مسئول مجموعه می باشد.آيين نامه مسابقات هفتگى

مسابقه هفتگی پنجشنبه ٩٧/٠٩/١٥ راس ساعت ۵ عصر در محل هیات شطرنج شهریار برگزار می گردد.
زمان بازی ۱۲ دقیقه به اضافه ۲ ثانیه زمان پاداش به ازای هر حرکت
ورودیه مسابقه ١٠ هزار تومان