پنج شنبه، 4 مرداد 1403

مسابقه هفتگی هیئت شطرنج شهریار

 

نتیجه‌نهایی مسابقه سریع ریتد هیئت شطرنج شهریار

13 مردادماه 1402

 

مقام اول:محمد ایزدی

مقام دوم:افشین محمدپور

مقام سوم:حسین مهران

برتر پیشکسوت:علی اصغر دولت آبادی

برتر زیر12سال:طاها مهدوی

 

 

"هیئت شطرنج شهریار"مسابقه رده سنی هیئت شطرنج شهریار

http://chessshahriar.ir/uploads/posts/2023-07/1690626529_processed-baa8be36-90e0-4f63-8da9-33a8e1491ade_nvfjpfgs.jpeg

 مسابقه رده‌سنی ریتد زیر14سال هیت شطرنج شهریار

4مردادماه1402

 

 

مقام اول:محمد علی کلیوند

مقام دوم:امیر حسین علیزاده

مقام سوم:علی شرکایی

 

 

لینک رده‌بندی نهاییه:

https://chess-results.com/tnr795012.aspx?lan=1&art=1&rd=7&turdet=YESمسابقه هفتگی هیئت شطرنج شهریار

http://chessshahriar.ir/uploads/posts/2023-07/1690177629_processed-9850a972-ed7d-4f7b-8d81-984fdc81510a_kqhybtbw.jpeg

نتیجه‌نهایی مسابقه سریع غیرریتدهفتگی هیئت شطرنج شهریار

30 تیرماه 1402

 

مقام اول:افشین محمدپور

مقام دوم:حسین مهران

مقام سوم:سیدعلی عبادی

برتر پیشکسوت:افراسیاب ابیضی

برتر بانوان:شادی حمیدی

برتر زیر12سال:محمدطاها ناظری

 

 

"هیئت شطرنج شهریار"مسابقه هفتگی هیئت شطرنج شهریار

http://chessshahriar.ir/uploads/posts/2023-07/1690177291_processed-7120dde3-ac05-4a22-b25e-17c78c9431dd_ji2qi0er.jpeg

نتیجه‌نهایی مسابقه سریع غیرریتدهفتگی هیئت شطرنج شهریار

16 تیرماه 1402

 

مقام اول:افشین محمدپور

مقام دوم:سروش اسماعیلی

مقام سوم:کامبیز قربانی

برتر پیشکسوت:فرج الله کشاورز

برتر بانوان:ماه‌تیسا گودرزی

برتر زیر12سال:علی شرکایی

 

 

"هیئت شطرنج شهریار"هیئت شطرنج شهریار

 

نتیجه‌نهایی مسابقه سریع ریتد هیئت شطرنج شهریار

9 تیر 1402

 

 

مقام اول:افشین محمدی

مقام دوم:محمد ایزدی

مقام سوم:سروش اسماعیلی

برتر پیشکسوت:پرویز درویشوند

برتر بانوان:صبا سوادچی

برترزیر12سال:هادی هوشیار

برارزیر10سال:ایلیا احمدی

 

 

"هیئت شطرنج شهریار"مسابقه هفتگی

نتیجه‌نهایی مسابقه هفتگی غیرریتد هیئت شطرنج شهریار

2 تیر 1402

 

مقام اول:سروش اسماعیلی

مقام دوم:هومن بهرامی

مقام سوم:حسین مهران

برتر پیشکسوت:غلام حضرت نورمحمدی

 

 

"هیئت شطرنج شهریار"هیئت شطرنج شهریار

نتیجه‌نهایی مسابقه سریع ریتد هیئت شطرنج شهریار

26خرداد1402

 

مقام اول:حسین مهران

مقام دوم:محمد ایزدی

مقام سوم:محمد مهدی چواری

برتر پیشکسوت:فرج‌الله کشاورز

برتربانوان:صبا سوادچی

برترزیر12سال:هادی هوشیار

 

"هیئت شطرنج شهریار"هیئت شطرنج شهریار

نتیجه‌نهایی مسابقه سریع ریتد هیئت شطرنج شهریار

 

19خرداد1402

 

 

مقام اول:سروش اسماعیلی

مقام دوم:محمد ایزدی

مقام سوم:حسین مهران

برتر پیشکسوت:غلام حضرت نورمحمدی

برتر بانوان:صبا کارگری آریان

برتر زیر12سال:ایلیا عظیمیان قهرمانلو

 

 

"هیئت شطرنج شهریار"هیئت شطرنج شهریار

نتیجه‌نهایی مسابقه سریع ریتدهیئت شطرنج شهریار

12خرداد1402

 

 

مقام اول:حسین مهران

مقام دوم:سعید مستی زاده

مقام سوم:شاهین مهندسی

برتربانوان:صبا کارگری آریان

برتر پیشکسوت:اباصلت خیبری

برترزیر12سال:ایلیا عظیمیان قهرمانلو

برترزیر10سال:یزدان پارسامقدم