شنبه، 4 خرداد 1398

تغيير رييس هيات شطرنج شهريار

تغيير رييس هيات شطرنج شهريار

 

رييس هيات شطرنج شهريار تغيير يافت

 

 

با پيشنهاد رييس اداره ورزش و جوانان شهرستان شهريار و موافقت رييس هيات شطرنج تهران، طى حكمى جناب آقاى مهندس سيد مهدى مروج به سمت رييس شطرنج شهرستان شهريار انتخاب شدند.

در اين حكم ضمن تقدير و تشكر از زحمات جناب آقاى محمود محرابى، بر رشد و توسعه شطرنج شهرستان شهريار با استفاده از تجارب جناب آقاى مروج تاكيد شده است.