پنج شنبه، 4 مرداد 1403

هیئت شطرنج شهریار

 

نتیجه‌نهایی مسابقه رپید ریتد هیئت شطرنج شهریار

17 اذرماه 1402

 

مقام اول:فرج الله کشاورز

مقام دوم:محمدطاها بختیاری

مقام سوم:فیروز شکری

 

برتر بالای65سال:تقی کاوه

برتر بالای65سال:حسین احترامیان

 

برتر بالای50سال:محمدرضا رهنمایی نمیان

برتر بالای50سال:داوود چناری

 

برتر بانوان:مانیا محمدی

 

مقام اول زیر14سال:امیرعلی مرادی ولدکشایی

مقام دوم زیر14سال:محمدطاها ناظری

مقام سوم زیر14سال:محمد ارشام خیرالهی

 

"هیئت شطرنج شهریار"هیئت شطرنج شهریار

 

نتیجه‌نهایی مسابقه رپید ریتد هیئت شطرنج شهریار

10 اذرماه1402

 

 

مقام اول:محمد ایزدی

مقام دوم:محمد مهدی چواری

مقام سوم:امیرحسین شرفی

برترپیشکسوت:فرج الله کشاورز

 

"هیئت شطرنج شهریار"هیئت شطرنج شهریار

 

نتیجه‌نهایی مسابقه رپید ریتد U18 هیئت شطرنج شهریار

3 اذرماه 1402

 

مقام اول:امیرحسین رحمت پیشه

مقام دوم:امیرحسین شرفی

مقام سوم:سروش اسماعیلی

 

مقام اول بانوان:مانیا محمدی

 

برتر اول زیر12سال:سیده نگار مداح زاده

برتر دوم زیر12سال:معصومه خمسه

برتر اول زیر10سال:بردیا غلام نژاد

برتر دوم زیر10سال:محمدطاها ناظری

برتر اول زیر8سال:محمد امین محمدیان

برتر دوم زیر8سال:کیان بابایی

 هیئت شطرنج شهریار

 

نتیجه‌نهایی مسابقه هفتگی هیئت شطرنج شهریار

26اذرماه1402

 

 

مقام اول:محمد ایزدی

مقام دوم:حسین مهران

مقام سوم:افشین محمدپور

برترپیشکسوت:داوود چناری

 

"هیئت شطرنج شهریار"هیئت شطرنج شهریار

 

نتیجه‌نهایی مسابقه هفتگی هیئت شطرنج شهریار

12آذرماه1402

 

 

مقام اول:حسین مهران

مقام دوم:کامبیز قربانی

مقام سوم:محمود باقری

برترپیشکسوت:رحمت الله حسن دوست

 

"هیئت شطرنج شهریار"مسابقه هفتگی

 

نتیجه‌نهایی مسابقه هفتگی هیئت شطرنج شهریار

5آبان ماه 1402

 

 

مقام اول:حسین مهران

مقام دوم:کامبیز قربانی

مقام سوم:احمد واصلی

برترپیشکسوت:فرج الله کشاورز

 

"روابط عمومی هیئت شطرنج شهریار"مسابقه رده سنی U20 سریع غیرریتد

 

نتیجه‌نهایی مسابقه سریع غیرریتد U20 هیئت شطرنج شهریار

28 مهرماه 1402

 

 

مقام اول:هادی هوشیار

مقام دوم:پارسا سعید پناه

مقام سوم:محمدامین امیدی عارف

برتر زیر14سال:اراد میری زاده

برتر زیر12سال:ایلیا احمدی

برتر زیر10سال:محمدطاها ناظری

 

 

"هیئت شطرنج شهریار"مسابقه هفتگی

 

نتیجه نهایی مسابقه هفتگی هیئت شطرنج شهریار

21 مهرماه 1402

 

 

 

مقام اول:حسین مهران

مقام دوم:پرویز درویشوند

برتر پیشکسوت:فرج الله کشاورز

 

"هیئت شطرنج شهریار:مسابقه هفتگی

 

نتیجه نهایی مسابقه هفتگی هیئت شطرنج شهریار

14 مهرماه 1402

 

 

 

مقام اول:سعید مستی زاده

مقام دوم:محمد ایزدی

مقام سوم:شاهین مهندسی

برتر پیشکسوت:داوود چناری

 

 

"هیئت شطرنج شهریار"