شنبه، 28 مهر 1397
09/2 1396

 

 

زمان بازی 60×2 به ازای هر حرکت 30 ثانیه اضافه میشود.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
شروع مسابقه
دور اول دوشنبه 96/9/20
ساعت 6/30

دوردوم. سه شنبه 96/9/21
ساعت 6/30بعد از ظهر


دورسوم. چهار شنبه 96/9/22
ساعت 6/30بعد از ظهر

دور چهارم پنجشنبه 96/9/23 ساعت 6/30


دور پنجم جمعه 96/9/24
ساعت 10 صبح


دور ششم. جمعه96/9/24
ساعت 6 بعد از ظهر

دور هفتم شنبه 96/9/25
ساعت 6/30 بعد از ظهر

جوایز بعد از پایان مسابقات
اهدا میشود.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ورودی 80/000هزار تومان


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

تاخیر در مسابقه 40دقیقه میباشد.

ظرفیت 50نفر


مسابقه در 7 دور به روش سوئیسی برگزار میشود
جدول برای گرفتن رییتیگ
به فیده ارسال میشود.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
جوایز

نفر اول 500/000 هزار تومان
+ حکم قهرمانی

نفر دوم 300/000 هزار تومان+ حکم قهرمانی

نفر سوم 200/000هزار تومان
+ حکم قهرمانی

نفر چهارم 150/000هزار تومان

نفر پنجم /100/000هزار تومان

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
نفر برتر پیشکسوتان بالای 50سال

100/000 تومان وحکم قهرمانی
وسی دی شطرنج🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
نفر اول بانوان 100000تومان + حکم قهرمانی و سی دی شطرنج

نفر دوم حکم قهرمانی + سی دی
شطرنج

نفر سوم حکم قهرمانی و سی دی شطرنج
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
نفر برتر زیر 18 سال
100/000هزار تومان + حکم قهرمانی وسی دی شطرنج

نفر دوم
حکم قهرمانی وسی دی شطرنج

نفر سوم حکم قهرمانی وسی دی شطرنج
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
نفر برتر زیر 14 سال

100/000هزارتومان+ حکم قهرمانی وسی دی شطرنج

نفر دوم حکم قهرمانی و سی دی شطرنج

نفرسوم حکم قهرمانی وسی دی شطرنج


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
رده سنی زیر 12 سال
نفر اول 100/000هزارتومان حکم قهرمانی وسی دی شطرنج

نفر دوم حکم قهرمانی وسی دی شطرنج
سوم حکم. قهرمانی و سی دی شطرنج

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
نفربرترزیر 10سال
نفر اول 100/000 +حکم قهرمانی وسی دی شطرنج

نفردوم حکم قهرمانی و سی دی شطرنج
نفرسوم حکم قهرمانی وسی دی شطرنج

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 نفر برتر زیر 8 سال
100/000 هزار تومان
حکم قهرمانی وسی دی شطرنج

نفر دوم حکم قهرمانی و سی دی شطرنج
نفرسوم حکم قهرمانی و سی دی شطرنج

🌹🌹🌹🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲نفر برتر 6 سال
حکم قهرمانی ومدال وسی دی شطرنج
نفر دوم و سوم حکم قهرمانی
وسی دی شطرنج
🌹🌲🌲🌲🌲🌹🌹🌹🌹🌲🌲نفر برتر ریتینگ زیر 1700
100000هزار تومان حکم قهرمانی وسی دی شطرنج
🌲🌲🌲🌹🌹🌲🌲🌲

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
مکان مسابقه اندیشه فاز3
ورزشگاه تختی سالن شطرنج

وقتی ثبت نا م تکمیل میشود

که مبلغ ثبت نام به
شماره کارت زیر واریز شود.
6104 3378 2052 3445
شماره تماس
09121052694
رئیس هیات شطرنج شهریارو
سرپرست. مسابقات محمودمحرابی
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
لطفا بعداز واریز مبلغ ثبت نام
اطلاع دهید.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹توجه چنانچه تعداد از 50 نفر بیشتر شود جوایز افزایش میابد.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
توجه چنانچه ظرفیت تکمیل
نشود جوایز از پایین به بالا کم میشود.
ثبت نام هم اکنون شروع شد.
اولویت با کسانی است که زودتر
ثبت نام کنند.
1- پدرام رحمانی 1624
2- هاشم ربانی 1620
3- هومان مشیری 1630
4- پارمیدا حسینی زاده 1112
5 حسن میردادودی1680
6 سلمان مهاجر 1470
7- حسین شیخلو1200
8- امیر رضا مساجدی1198
9- امین شاهکرمی 1710
10احمد قاسمی 1220
11 مریم عبدی1240
12 مینا جعفری1122
13 حسن محبی 1210
14داود چناری1600
15 فرزاد داودی 1450
16 فرج الله کشاورز 1600
17 محمد علی مدافعی 1430
18 کسری داسچی

ظرفیت باقی مانده 32نفر

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
reload, if the code cannot be seen