شنبه، 18 اردیبهشت 1400

درباره ما

رئيس هيات : حسین تقوی
نائب رئیس و مسئول امور بانوان: 
دبير هيات :
رئيس كميته آموزش و مسئول استعداد يابى : 
رئيس كميته داوران : نیلوفر ذوالفقاری
رئیس کمیته پیشکسوتان: هاشم ربانی
مسئول برگزارى مسابقات : 

آدرس: فاز ٣ انديشه، سالن تختي، هيأت شطرنج شهريار
 Email: info@chessshahriar.ir 
تلفن: ٦٥٥٦۴۱۸۱ 
 اینستاگرام :
http://instagram.com/chessshahriar
تلگرام :
@chessshahryar
تماس با ادمين تلگرام: