پنج شنبه، 10 اسفند 1402

مسابقه هفتگی

 

نتیجه‌نهایی مسابقه هفتگی هیئت شطرنج شهریار

5آبان ماه 1402

 

 

مقام اول:حسین مهران

مقام دوم:کامبیز قربانی

مقام سوم:احمد واصلی

برترپیشکسوت:فرج الله کشاورز

 

"روابط عمومی هیئت شطرنج شهریار"مسابقه رده سنی U20 سریع غیرریتد

 

نتیجه‌نهایی مسابقه سریع غیرریتد U20 هیئت شطرنج شهریار

28 مهرماه 1402

 

 

مقام اول:هادی هوشیار

مقام دوم:پارسا سعید پناه

مقام سوم:محمدامین امیدی عارف

برتر زیر14سال:اراد میری زاده

برتر زیر12سال:ایلیا احمدی

برتر زیر10سال:محمدطاها ناظری

 

 

"هیئت شطرنج شهریار"