جمعه، 4 خرداد 1403

مسابقه هفتگی هیئت شطرنج شهریار

نتیجه نهایی دومین مسابقه هفتگی هیئت شطرنج شهریار

18فروردین1402

 

مقام اول:ایلیا حجتی

مقام دوم:محمد ایزدی

مقام سوم:حسین مهران

برتر پیشکسوت:فرج الله کشاورز

 

 

"هیئت شطرنج شهریار"اولین مسایقه سریع هفتگی سال 1402 هیئت شطرنج شهریار

"نتیجه نهایی مسابقه سریع هفتگی هیئت شطرنج شهریار"

 

مقام اول:ایلیا حجتی

مقام دوم:محمود اسکندری

مقام سوم:شاهین مهندسی

برتر پیشکسوت:غلامحضرت نورمحمدی