پنج شنبه، 10 اسفند 1402

مسابقه رپید ریند هیئت شطرنج شهریار

 

نتیجه‌نهایی مسابقه رپید ریتد هیئت شطرنج شهریار

27 مردادماه 1402

 

مقام اول:محمد ایزدی

مقام دوم:محمدمهدی چواری

مقام سوم:سعید مستی زاده

اول پیشکسوت:فرج الله کشاورز

دوم پیشکسوت:داوود چناری

اول بانوان:ماه‌تیسا گودرزی

دوم بانوان:سیده انسیه موسوی

برتر بدون ریتینگ:امیرعلی محمدی

برتر زیر14سال:ایلیا عظیمیان قهرمانلو

برتر زیر 12سال:محمدطاها ناظری

برتر زیر10سال:حسین دردیشی

برتر زیر 8 سال:سید هیراد مکی

 

"هیئت شطرنج شهریار"مسابقه رپید ریتد هیئت شطرنج شهریار

 

نتیجه ‌نهایی ممسابقه رپید ریتد هیئت شطرنج شهریار

20 مردادماه 1402

 

الف)جوایز نقدی

مقام اول:حسین مهران

مقام دوم:سید علی عبادی

مقام سوم:محمد ایزدی

برتر پیشکسوت:فرج الله کشاورز

دوم پیشکسوت:علی ابراهیمی

مقام اول بانوان:هستی تاج الدینی

مقام دوم بانوان:محدثه باقرزاده

 

ب)حکم و مدال

برتر زیر14سال:محمدرضا کاووسی

برتر زیر12سال:محمدطاها ناظری

برتر زیر10سال:امیرعلی محمدی

برتر زیر8سال:بنیتا گروسی

 

"هیئت شطرنج شهریار"مسابقه هفتگی هیئت شطرنج شهریار

 

نتیجه‌نهایی مسابقه سریع ریتد هیئت شطرنج شهریار

13 مردادماه 1402

 

مقام اول:محمد ایزدی

مقام دوم:افشین محمدپور

مقام سوم:حسین مهران

برتر پیشکسوت:علی اصغر دولت آبادی

برتر زیر12سال:طاها مهدوی

 

 

"هیئت شطرنج شهریار"مسابقه رده سنی هیئت شطرنج شهریار

http://chessshahriar.ir/uploads/posts/2023-07/1690626529_processed-baa8be36-90e0-4f63-8da9-33a8e1491ade_nvfjpfgs.jpeg

 مسابقه رده‌سنی ریتد زیر14سال هیت شطرنج شهریار

4مردادماه1402

 

 

مقام اول:محمد علی کلیوند

مقام دوم:امیر حسین علیزاده

مقام سوم:علی شرکایی

 

 

لینک رده‌بندی نهاییه:

https://chess-results.com/tnr795012.aspx?lan=1&art=1&rd=7&turdet=YESمسابقه هفتگی هیئت شطرنج شهریار

http://chessshahriar.ir/uploads/posts/2023-07/1690177629_processed-9850a972-ed7d-4f7b-8d81-984fdc81510a_kqhybtbw.jpeg

نتیجه‌نهایی مسابقه سریع غیرریتدهفتگی هیئت شطرنج شهریار

30 تیرماه 1402

 

مقام اول:افشین محمدپور

مقام دوم:حسین مهران

مقام سوم:سیدعلی عبادی

برتر پیشکسوت:افراسیاب ابیضی

برتر بانوان:شادی حمیدی

برتر زیر12سال:محمدطاها ناظری

 

 

"هیئت شطرنج شهریار"مسابقه هفتگی هیئت شطرنج شهریار

http://chessshahriar.ir/uploads/posts/2023-07/1690177291_processed-7120dde3-ac05-4a22-b25e-17c78c9431dd_ji2qi0er.jpeg

نتیجه‌نهایی مسابقه سریع غیرریتدهفتگی هیئت شطرنج شهریار

16 تیرماه 1402

 

مقام اول:افشین محمدپور

مقام دوم:سروش اسماعیلی

مقام سوم:کامبیز قربانی

برتر پیشکسوت:فرج الله کشاورز

برتر بانوان:ماه‌تیسا گودرزی

برتر زیر12سال:علی شرکایی

 

 

"هیئت شطرنج شهریار"