پنج شنبه، 10 اسفند 1402

هیئت شطرنج شهریار

 

نتیجه‌نهایی مسابقه سریع ریتد هیئت شطرنج شهریار

9 تیر 1402

 

 

مقام اول:افشین محمدی

مقام دوم:محمد ایزدی

مقام سوم:سروش اسماعیلی

برتر پیشکسوت:پرویز درویشوند

برتر بانوان:صبا سوادچی

برترزیر12سال:هادی هوشیار

برارزیر10سال:ایلیا احمدی

 

 

"هیئت شطرنج شهریار"مسابقه هفتگی

نتیجه‌نهایی مسابقه هفتگی غیرریتد هیئت شطرنج شهریار

2 تیر 1402

 

مقام اول:سروش اسماعیلی

مقام دوم:هومن بهرامی

مقام سوم:حسین مهران

برتر پیشکسوت:غلام حضرت نورمحمدی

 

 

"هیئت شطرنج شهریار"