پنج شنبه، 10 اسفند 1402

مسابقه سریع ریتد28مردادماه

رده بندی مسابقه ریتد سریع28مردادماه1401

هیات شطرنج شهریار

 

 

مقام اول:محمدجواد غفوری

مقام دوم:ارین قدوسی

مقام سوم:مرتضی عابدینی

 

پیشکسوت برتر:غلام حضرت نورمحمدی

 

برتر زیر16سال:مهدی اخوندزاده

برتر زیر14سال:هستی تاج دینی

برتر زیر12سال:علی ملکی مهر

برتر زیر8سال:محمدطتها   شریفی رضوی

 

برترت بدون ریتینگ:عماد برتاک

 

 

کمیته برگزاری مسابقات هفتگی هیات شطرنج شهریار

 مسابقه ریتد استاندارد 18الی23 مردادماه

رده بندی مسابقه ریتد استاندراد

18الی23مردادماه1401

هیات شطرنج شهریار

 

 

مقام اول:محمد جواد غفوری

مقام دوم:صبا سوادچی

مقام سوم:صدرا مهدی زاده

مقام چهارم:مهدی رحیمی

 

پیشکسوت برتراول:علیرضا فریدونی جمال زاده

پیشکسوت برتر دوم:داوود چناری

 

برتر بانوان:وانیا گروسیان

 

برتر زیر16سال:ارین قدوسی

برتر زیر14سال:هادی هوشیار

برتر زیر12سال:توحید اکرمی

برتر زیر10سال:محمدپارسا مرادی

برتر زیر8سال:محمد علی کلیوند

 

برتر کمتتر از ریتینگ1499:پارسا فاطمی

برتر بدون ریتینگ:علیرضا فردی بیرانوند

 

 

کمیته برگزاری مسابقات هیات شطرنج شهریارریتد سریع 7مردادماه1401 هیات شطرنج شهریار

رده بندی مسابقه شطرنج ریتد سریع هیات شطرنج شهریار

7 مدادماه 1401

 

 

مقام اول:محمدرضا اغاز

مقام دوم:مرتضی عابدینی

مقام سوم:علیرضا زینلی

 

برتر پیشکسوت:غلام حضرت نور محمدی

برتر بانوان:شادی حمیدی

 

برتر  زیر 16 سال:ایلیا حجتی

 برتر زیر 14 سال:ارین قدوسی

برتر زیر 12 سال:علی ملکی مهر

برتر زیر 10 سال:علی شرکایی

 

برتر بدون ریتینیگ:متین طهماسبی

 

 

 یازدهمین دوره مسابقه هفتگی 31 تیرماه

یازدهمین دوره مسابق هفتگی هیات شطرنج شهریار

31 تیرماه 1400

 

مقام اول:حسین تقوی

مقام دوم:عنایت ازباغی

مقام سوم:محمد ایزدی

 

پیشکسوت برتر:فرج الله کشاورز

 

 

 

کمیته برگزاری مسابقات هفتگی هیات شطرنج شهریاردهمین دوره مسابقات هفتگی24 تیرماه

دهمین دوره مسابقه هفتگی هیات شطرنج شهریار

24 تیرماه 1400

 

 

مقام اول:مرتضی عابدینی

مقام دوم:محمدجواد غفوری

مقام سوم:محمد ایزدی

 

پیشکسوت برتر:دوود

برتر بانوان:صبا سوادچی

 

 

کمیته برگزاری مسابقات هفتگی هیات شطرنج شهریار