پنج شنبه، 10 اسفند 1402

مسابقه برق‌آسا

خانواده و بازیکنان محترم

 

 

در تاریخ سه شنبه دهم اسفند ماه روز مبعث پیامبر اکرم براساس ایین نامه مسابقه برق اسا هیات شطرنج شهریار در سالن تختی فاز3 اندیشه برگزار می نماید.

 

 هیات شطرنج شهریار

 

«اولین دوره مسابقات استاندارد هیات شطرنج شهریار»

 

"مهربد مهرجاوید" قهرمان زیر ده سال مسابقه استاندارد شهریار

 

"آراد گورانی جاوید" قهرمان زیر دوازده سال مسابقه استادندار شهریار

 

"آرسام علی حسینی" قهرمان زیر چهارده سال مسابقه استاندارد شهریار

 

"سوگند آجودی" قهرمان بانوان مسابقه استاندارد شهریار 

 

"بهسا غلام نژاد" نایب قهرمان بانوان مسابقه استاندارد شهریار 

 

"صابر رادنژاد" قهرمان پیشکسوتان مسابقه استاندارد شهریار

 

"مجید خانی" نفر برتر ریتینگ مسابقه استاندارد شهریار

 

"نویسا گودرزی" نفر سوم مسابقه استاندارد شهریار

 

"آبتین طرزعلی" نایب قهرمان مسابقه استداندارد شهریار 

 

"سید علی عبادی" قهرمان مسابقه استاندارد شهریار 

 

 

"کمیته مسابقات هیات شطرنج شهریار"