پنج شنبه، 10 اسفند 1402

انتخاب جناب هاشم ربانی بعنوان رییس کمیته پیشکسوتان شطرنج شهریار


 

جناب اقای هاشم ربانی از قدیمی ها و پیشکسوتان شطرنج شهریار و اهل اندیشه بعنوان رییس کمیته پیشکوستان شطرنج شهریار انتخاب و معرفی گردیدند

هیات شطرنج شهریار ضمن ارزوی موفقیت برای این پیشکسوت گرامی امیدوار است در راستای بسط و توسعه این رشته خصوصا در رده سنی پیشکسوتان بیش از پیش شاهد رشد و شکوفایی باشیم

همچنین در طی حکمی جداگانه