پنج شنبه، 10 اسفند 1402

برگزاری دوره تخصصی تکنیک محاسبه و آمادگی برای مسابقه توسط استاد بزرگ مرتضی محجوب

هیات شطرنج شهریار برگزار می کند: 

??برگزاری دوره تخصصی تکنیک محاسبه و آمادگی برای مسابقه??

زیر نظر استاد بزرگ Ⓜ️?مرتضی محجوب?Ⓜ️

تاریخ? روز های پنج شنبه و جمعه مورخ ۲۵ و ۲۶ مهرماه سال ۱۳۹۸
⏰ از ساعت ۱۰ الی ۱۴

جمعا به مدت ۸ ساعت

این دوره برای کودکانی که ( زیر ۷ سال) ریتینگ کسب کرده اند نیز کارایی دارد.

?در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهی پایان دوره اعطاء می گردد