شنبه، 18 اردیبهشت 1400

برگزاری دوره تخصصی تکنیک محاسبه و آمادگی برای مسابقه توسط استاد بزرگ مرتضی محجوب

هیات شطرنج شهریار برگزار می کند: 

🔴🔺برگزاری دوره تخصصی تکنیک محاسبه و آمادگی برای مسابقه🔺🔴

زیر نظر استاد بزرگ Ⓜ️💢مرتضی محجوب💢Ⓜ️

تاریخ📆 روز های پنج شنبه و جمعه مورخ ۲۵ و ۲۶ مهرماه سال ۱۳۹۸
⏰ از ساعت ۱۰ الی ۱۴

جمعا به مدت ۸ ساعت

این دوره برای کودکانی که ( زیر ۷ سال) ریتینگ کسب کرده اند نیز کارایی دارد.

🎫در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهی پایان دوره اعطاء می گردد