دوشنبه، 22 مهر 1398

برگزارى مسابقه شطرنج كاركنان دولت بمناسبت هفته دولت

 

اولين دوره مسابقه كاركنان دولت ادارات شهرستان شهريار با كادر جديد هيات شطرنج شهريار با حضور شركت كنندگاني از ادارات ورزش و جوانان، فرماندارى، شهردارى، ماليات و... برگزار و نفرات منتخب در دو بخش بانوان و آقايان به شرح ذيل انتخاب گرديدند: