دوشنبه، 22 مهر 1398

تيم ها و نفرات برتر سومين دوره ليگ شهريار موسوم به جام آينده سازان معرفي شدند


 

💢🗯سومين دوره مسابقات ليگ مدارس شهريار با نام 🏆جام آينده سازان🏆 با شركت ١٢ تيم برگزار و تيم ها و نفرات برتر به شرح ذيل انتخاب گرديدند:

 

 

تيم هاى برتر:

 

🏅🏵تيم قهرمان🏵🏅 

🏆تيم A مدرسه شطرنج شهريار شعبه يك🏆

 

 

🏅تيم نائب قهرمان🏅

🥈تيم A مدرسه شطرنج انديشه🥈

 

 

🏅تيم سوم🏅

🥉تيم هيات شطرنج شهريار🥉

 

 

🔴ضمن تشكر از كليه تيم ها و بازيكنان شركت كننده در ليگ، از اين عزيزان طي مراسمى جداگانه تجليل خواهد شد زمان و مكان متعاقبا اعلام مى گردد

.