شنبه، 29 تیر 1398

برگزاری یک دوره مسابقه رپید ریتد مناسبت نیمه شعبان در هیات شطرنج شهریار

با توجه به درخواست والدین رده های سنی و همچنین برخی شطرنجبازان و پیشکسوتان محترم منطقه به منظور برگزاری مسابقه رپید-ریتد، یک دوره مسابقه سریع به مناسبت نیمه شعبان در روز جمعه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۶ برگزار می گردد.
آیین نامه مسابقه در اسرع وقت اطلاع رسانی خواهد شد
.