سه شنبه، 28 خرداد 1398

تاریخ و زمان برگزاری دوره مربیگری درجه ۳ شهریار مشخص شد

🔴🗯تاريخ و زمان دقيق برگزاري كلاس مربيگرى درجه ٣ شهريار مشخص شد:

🏁كلاس ها در طى سه روز و به شرح ذيل برگزار خواهد شد:

📖شروع كلاس از روز 🗓چهارشنبه مورخ ١٣٩٨/٠٢/١١ 🕰راس ساعت ١٥
📖ادامه در روز 🗓پنجشنبه مورخ ١٣٩٨/٠٢/١٢ 🕰راس ساعت ١٥
📖ادامه در روز 🗓جمعه مورخ ١٣٩٨/٠٢/١٣ 🕰راس ساعت ٩ الي ١٣
📖ادامه در روز 🗓جمعه مورخ ١٣٩٨/٠٢/١٣ 🕰راس ساعت ١٤

.