شنبه، 28 مهر 1397

صبا سوداچی نایب قهرمان مسابقات رده سنی زیر 8 سال کشور

 

صبا سوداچی نایب قهرمان مسابقات رده سنی زیر 8 سال کشور که در مازندران به پایان رسید
تبریک به صبا عزیز وخانواده
محترمشان وجامعه شطرنج شهریار واندیشه
محمود محرابی رییس هیات شطرنج شهریار